Generalforsamling:

Tirsdag den 23/2-21 kl 19-21 i cafeen i Allerup gamle have.

Donationer: 

Allerup gamle have har modtaget 20.000 kr fra Sparekassen Sjælland og 21.000 kr fra Marius Pedersens fond. Vi glæder os til at kunne forbedre omklædningsrummene med nye bænke og skabe der kan låses.

samt 2000 kr. fra de frivillige i Genbrugsen til havens drift - Tusind tak, det er vi super glade for!