Frivillige

Bestyrelsen konstaterer, at vi har i 2018 været færre end 15 personer – ansatte og frivillige - til at forestå både det praktiske og det administrative arbejde med drift af Allerup gamle Have. Men vi ville gerne have mange flere. Du vil ikke blive misbrugt. Når der er behov for hjælp sender vi en mail ud til gruppen med opgavebeskrivelse, omfang og tidsrum, og hvis man kan, så melder man sig, og hvis man ikke kan, så springer man over. Det vil gøre tingene lettere, hvis vi er mange om opgaverne.

Her kan du tilmelde dig som frivillig

Vi har altid brug for frivillig arbejdskraft til vedligehold og salg