Information i tilfælde af fækal forurening i Allerup Gamle Have

Ved fækalforurening, er der fra Naturstyrelsen fastsat regler og krav der er med til at sikre den enkelte brugers svømme hygiejne. Dette betyder at vores bassin kan være lukket i kortere eller længere tids pga. et fækalt uheld.
Det er et krav i Allerup Gamle Have, at alle blebørn, skal have en badeble og en badebuks/badedragt på, når de skal bade. Grunden til de skærpede krav, er den øgede lukkeperiode der er for bassinerne, i tilfælde af et ”uheld” i vandet. 
Allerup Gamle Have sælger badebleer.
Hvis I er i tvivl om jeres badetøj eller badeble er godkendt til brug i friluftsbadet, så spørg en af vores livreddere.
Det kan ikke undgås at et af vores bassiner indimellem udsættes for fækalier, eller sygdomsfremkaldt opkast. Dette tilfører det pågældende bassin store mængder mikroorganismer. Nogle af disse mikroorganismer har en meget lav infektionsdosis (f.eks. Cryptosporidier og Giardia), og mikroorganismerne har stor modstandsdygtighed over for klor. F.eks. kan Cryptosporidier overleve i almindeligt kloret bassinvand i op til 11 døgn og kan derfor udgøre en alvorlig smitte risiko over lang tid i bassinet. Dette er grundlaget for en skærpelse udarbejdet af miljøstyrelsen. De har foretaget en risikovurdering af hvor mange badende, som blev smittet med Cryptosporidier i danske svømmebade.