Faciliteter

  • Cafébygning (40 personer)
  • Storkøkken placeret i cafeen (service til 40 personer)
  • Festtelt (plads til 80 personer)
  • Stenmelsbane til petanque mm.
  • Flisebane til basket
  • Stor legeplads fra 2 år
  • Friluftsbad (25 x 10 meter med vippe)
  • Trampoliner
  • Græsareal til boldspil og lege (2 mål)
  • Bålhytte og bord-bænkesæt