Faciliteter

 • Cafébygning (40 personer)
 • Storkøkken placeret i cafeen (service til 40 personer)
 • Festtelt (plads til 80 personer)
 • Stenmelsbane til petanque mm.
 • Flisebane til basket
 • Stor legeplads fra 2 år
 • Friluftsbad (25 x 10 meter med vippe)
 • Trampoliner
 • Græsareal til boldspil og lege (2 mål)
 • Bålhytte og bord-bænkesæt
 • Skaterbane