Historien

Det begyndte med et voldsomt uvejr i 1912.

Et voldsomt uvejr med regnskyl og torden, hvor et lyn slog ned i Allerup Skovgård beseglede den firlængede bindingsværksgård skæbne. Tilbage stod grundstenene og en lille svinesti. For gårdens ejer Johanne Sofie Andersen betød det held i uheld, da hun nu havde mulighed for at flytte gården til en bedre placering i forhold til gårdens jorde. Den gamle have blev fortsat nænsomt passet og den blev et yndet udflugtmål for spadserende.
Det blev efter nogle år for meget for Allerup Skovgårds ejer, at passe to store haver. Allerup Gymnastikforening fik med formanden i spidsen anlagt en gymnastikplads i den "gamle have". Den stod færdig i 1930. I 1934 blev svømmebassinet anlagt. De omkringliggende gymnastikforeninger (organiseret i OAF´s 1. hovedkreds) stod bag anlæggelsen, som blev udført ved frivillig arbejdskraft. Det tog 16 dage for 158 mand, at grave bassinet ud. Arbejdet skred hurtigt frem og den 15. juni 1934 blev bassinet taget i brug.
Siden har haven fungeret som idræts- og festplads og friluftsbad.

Fra 2006 overtog DGI Fyn ansvaret for haven, og driften lå i hænderne på haveudvalget, der bestod af lokalekræfter. Men allerede på det tidspunkt havde haven mistet sin betydning som idrætsanlæg og opvisningsplads, og der var i stedet tale om et offentligt tilgængeligt friluftsbad mm. I erkendelse af at denne drift bedre kunne varetages af en selvstændig forening blev der holdt stiftende generalforsamling i Foreningen Allerup gamle Have d. 14. december 2014. Stifterne var DGI Fyn, Allerup-Thorup Kultur og borgerforening, Højby S&G, SIKO og OSLF. OSLF har siden meldt sig ud af foreningen. Der blev udpeget en bestyrelse og DGI Fyn donerede ejendommen Allerup gamle Have til den nye forening. Det endelige skøde blev tinglyst i 2016.

Foreningen har i 2015 ændret sine vedtægter, så der nu kan optages personlige medlemmer og alle valg foregår på den årlige ordinære generalforsamling.