Foreningen

Allerup Gamle Have er oprindelig opført af lokale kræfter. I mellemtiden er haven blevet drevet af lokale idrætsforeninger. Nu ejes haven af foreningen Allerup Gamle Have. Den daglige drift er lagt i hænderne på bestyrelsen og et udvalg af lokale beboere og brugere af haven.
Vedtægterne for Foreningen Allerup gamle Have fastlægger at ”Haven skal drives og udvikles, så den til enhver tid er et rekreativt og attraktivt lege-, bevægelses- og idrætsanlæg for lokalområdets borgere.”
Havens primære brugere er i dag den lokale befolkning i den østlige del af Odense. Foreningen har brug for et bagland i form af medlemmer i foreningen, som kan:

•    støtte Allerup gamle haves idégrundlag om at være ramme for aktiviteter af idrætslig, social og kulturel karakter til glæde for alle interesserede.
•    skaffe midler til havens udvikling via kontingentbetaling, arrangementer, m.v. for herigennem at medvirke til at skabe gode rammer i haven, til gavn for brugerne.
•    assistere med den daglige drift af Allerup gamle Have

Det er vores håb, at foreningens medlemmer kan afspejle at de daglige brugere ikke kun kommer fra Allerup, men i høj grad fra de nærliggende lokalområder (Fraugde, Davinde, Birkum, Thorup, Sdr. Nærå, Årslev, Højby, Hjallese, Holluf Pile, Tornbjerg etc).
Med et medlemskab af Allerup Gamle Haves forening viser man, at man ønsker at støtte udviklingen af haven, så den også i fremtiden kan være rammen omkring aktivitet og samvær.

Du kan melde dig ind i Foreningen Allerup gamle Have her